Regulamin sklepu

                                REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO meblesosnowe.com.pl z dnia 01.02.2019 r.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy meblesosnowe.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Producent mebli sosnowych Jan Grzegorzek. z siedzibą w Drezdenku ul. Podgórna 85, NIP:5950002401 REGON: 210072971 , Tel kom: 577500308, adres email: sklep@meblesosnowe.com.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23 %).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu potwierdzone informacją zwrotną jako zamówienie przyjęte do realizacji. Statusy : zamówienie anulowane, odrzucone, zwrócone nie oznaczają zawarcia umowy sprzedaży.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailowo sklep@meblesosnowe.com.pl,

c) Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

d) Realizacja zamówień trwa tyle czasu ile jest podane jest podczas składania zamówienia dla zamówień bez modyfikacji. W zależności od wielkości i rodzaju zamówienia oraz w szczególnych przypadkach wynikłych z modyfikacji klienta trwa do 2-3 miesięcy.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

W przypadku zamówień przekraczających 5 tysięcy złotych wymagana jest przedpłata w formie zaliczki na podstawie wystawionej przez firmę faktury pro forma.

W przypadku zamówień na wymiar wymagana jest przedpłata 50 % wartości zamówienia na podstawie wystawionej dla klienta faktury proforma. lub dla zamówień nietypowych pod wymiar klienta 100 % przedpłaty na podstawie faktury proforma.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Zamówienia nieodebrane z przyczyn osobistych, wymagają opłaty dla ponownej wysyłki, koszt wysyłki ponosi kupujący wg cennika firm kurierskich.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek podane są przy każdym produkcie.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, którą wysyłamy w wersji elektronicznej po zaksięgowaniu wpłaty

§4

Specyfikacje produktów (wymiary, opisy )

Wszystkie wymiary podane w produktach - w ich opisach są wymiarami zewnętrznymi - całkowitymi

§5

Meble na wymiar

1. Wycena zamówienia odbywa się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej

2. Wycena jest aktualna 1 miesiąc lub do zmiany cen przez naszych dostawców surowców używanych do produkcji.

3. Meble na wymiar wykonujemy wg. naszych standardów produkcyjnych.

§6

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej DPD, DHL), własnym transportem lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Koszty wysyłki towaru poznasz po dodaniu towaru do koszyka.

5. Darmowa dostawa dla zamówień wg. ustalonych terminów obowiązywania promocji, wg. ustalonych przedziałów kwotowych oraz dla zamówień obsługiwanych tylko na terenie PL oraz zamówień bez modyfikacji.

6. W przypadku nieodebrania zamówienia od kuriera koszt ponownego wysłania przesyłki do klienta ponosi odbiorca.

 7. Doręczenie odbywa się zgodnie z regulaminem firm kurierskich w przypadku firm kurierskich ( kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłek na posesje, do domów, mieszkań, garaży, piwnic itd - tylko pod wskazany adres, w przypadku transportu firmowego dostarczamy pod wskazany adres, nie wnosimy do mieszkań, domów, pomieszczeń itd j/w

8. Waga 1 paczki może wynosić 49 kg. W przypadku paczek powyżej wagi 31,5 kg może być wymagana pomoc kurierowi w wyładunku jeżeli o taka pomoc poprosi. 

9. Termin wysyłki wskazany przy produkcie liczony jest od kolejnego dnia roboczego od złożenia zamówienia. W czas realizacji zamówienia nie wchodzą dni świąteczne ani soboty i niedziele. 

§7

Promocje

1. Darmowe wysyłki - termin możliwości skorzystania z promocji znajduje się w dziale PROMOCJE i jest ustalany przez firmę wg. własnego uznania. Dotyczy zamówień złożonych online.

2. Koszt Promocji w przypadku darmowych wysyłek ponosi firma Producent mebli Sosnowych Jan Grzegorzek.

3. Korzystając z Promocji (Darmowe wysyłki) zgadzasz się na jej warunki w tym również akceptujesz w przypadku dostaw wszelkie niedogodności związane z czasem wysyłek wykraczających poza standardowe ramy dostaw.

4. Promocja na darmową dostawę nie obejmuje wniesienia towaru do klatek, mieszkań, posesji.

5. Promocją objęte są wszystkie zamówienia w sklepie internetowym o wartości równej lub wyższej kwoty podanej w dziale PROMOCJE

6. Darmowe wysyłki dotyczą produktów do samodzielnego montażu.

§8

Outlet (wyprzedaże)

1. Towary z wyprzedaży nie podlegają standardowym procedurą zwrotów . Kupując od nas meble z wyprzedaży o już określonych parametrach co do kształtu, wyglądu, koloru - które nie wpływają na korzystanie zgodne z przeznaczeniem  o których informujemy akceptujesz ich wygląd i podane parametry, które nie mogą być przedmiotem sporu.

 

§9

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Reklamacje (informacje o uszkodzeniach, niezgodnościach wraz ze zdjęciami) należy przesłać na mail: sklep@meblesosnowe.com.pl

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, w tym celu wysyłamy list przewozowy.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni roboczych od momentu wpłynięcia reklamacji drogą mailową. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Reklamowany towar zostanie wykonany zgodnie z pierwotnym zamówieniem. Nie ma możliwości wprowadzania zmian w reklamowanych produktach- podawania innych wymiarów i zmian w ich specyfikacji.

7.W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany sklep zwraca płatność.

8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

9. Koszt transportu reklamowanego towaru ponosi kupujący.

10. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

 

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. W przypadku gdy w produkcie wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia w tym transportowe wysyłki własnej sklep wyceni wartość uszkodzeń i zwróci kwotę pomniejszoną o tę wartość.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w par 6 nie przysługuje Kupującemu w przypadkach o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:

  1. Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.

  2. Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.

 

§11

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

3. Klient publikując opinię wyraża zgodę na publikację swojego Imienia i Nazwiska  wraz z datą dodania przy wyrażonej opini 

4. Firma Producent mebli sosnowych Jan Grzegorzek nie udostępnia danych osobowych klientów sklepu osobom trzecim.

 

§12

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§13 

Dostosowanie e-sklepu do Dyrektywy Omnibus

1. Wyświetlamy w dziale Promocje cenę obowiązującą 30 dni przed daną promocją.

2. Opinie weryfikujemy  i publikujemy tylko wtedy gdy dokonano zakupu w naszej firmie.

3. Korzystamy z płatnych reklam w wyszukiwarce Google ( tekstowe i graficzne )

 

§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl